دانشجویان بینالمللی کانادا به 20 ساعت کاردر هفته محدودمیشوند.

در پاییز گذشته، شان فریزر، وزیر مهاجرت، محدودیت 20 ساعت کار در هفته را برای دانشجویان بینالمللی واجد
شرایط برداشت. این تغییر از نوامبرگذشته شروع و در 31 دسامبر 2023 به پایان میرسد.
این قوانین بر دانشجویان تمام وقتی که اجازه کار در کانادا را دریافت کردهبودند تاثیرگذار خواهد بود.
سخنگوی اداره مهاجرت کانادا، هدف این اقدام را ”ارائه فرصتهای بیشتربرای کسب تجربه و افزایش نیروی کار
جهت حفظ رشد اقتصادی کانادا“ اعالم کرده بود.اکنون به دلیل دوباره اعمال کردن این محدودیتها ممکن است برخی ازدانشجویان بین المللی تحت فشار قراربگیرند.
بر اساس آمار، یک دانشجوی بین المللی تمام وقت، ساالانه 38,081 دلار برای تحصیل در مقطع کارشناسی میپردازد.این در حالی است که دانشجویان کانادایی تنها 7076 دالر پرداخت میکنند. دانشجویان بین المللی و حامیان آنها از دولت کانادا خواستهاند که به آنها اجازه دهد تمام وقت و بدون داشتن
محدودیت“ ۲۰ ساعت کار در هفته“ کار کنند.
در تاریخ ۱۵ نوامبر ۲۰۲۲ به دانشجویان خارجی بطور موقت اجازه داده شد که بدون محدودیت در ساعت بصورت
تمام وقت کار کنند. با افزایش هزینه های زندگی، این دانشجویان میتوانستند نیازهایشان را برآورده کنند و
کارفرمایان کانادایی میتوانستند با دسترسی به نیروی کار تمام وقت کمبود نیروی کار را جبران کنند.
این سیاست موقت ۳۱ دسامبر ۲۰۲۳ به پایان میرسد. دهها هزار دانشجوی کانادایی نگران بازگشت محدودیت ۲۰
ساعت کار در هفته هستند.
آیا این سیاست تمدید خواهد شد؟
شان فریزر وزیر پیشین مهاجرت این سیاست را یک سیاست دو سر برد توصیف کرد که نفع آن هر دو گروه
دانشجویان و کارفرمایان کانادایی را در برمیگیرد.
به گفته دانشجویان خارجی، اداره مهاجرت کانادا به دانشجویانی که واجدشرایط کار تمام وقت بودهاند، ایمیلی
ارسال کرده و از آنها درباره کار تمام وقت نظرسنجی کرده است. بنابراین میتوان گفت اداره مهاجرت درحال
بازبینی این سیاست است تا تاثیر آن را بر اقتصاد کانادا بسنجد و بازخورد دانشجویان را دریافت کند.
اگر سیاست تمدید شود شامل دانشجویانی میشود که ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ به کانادا آمده یا خواهند آمد. اغلب
دانشجویان خارجی همیشه بیش از ۲۰ ساعت کار با پرداخت نقدی کار کردهاند. پرداخت نقدی مشمول مالیات
نمیشود و دولت درآمد مالیات مربوط به این پرداختها را از دست میدهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

متقاضی محترم، فرم شما با موفقیت ارسال شد. همکاران ما اطلاعات شما را ارزیابی، و در سریع ترین زمان ممکن با شما تماس خواهند گرفت.