اداره مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا (IRCC) اعلام کرده است که از ساعت 9:00 صبح به وقت شرقی در تاریخ 30 آوریل 2024، این بخش هزینه‌های اقامت دائم (PR) را افزایش خواهد داد.

IRCC خاطرنشان می‌کند که این افزایش هزینه بر اساس مقررات حفاظت از مهاجران و پناهندگان کانادا (IRPR) که «بر اساس درصد افزایش تجمعی به شاخص قیمت مصرف کننده برای کانادا، منتشر شده توسط آمار کانادا» محاسبه شده است، معرفی شده است. برای مهاجرت با وکیل مهاجرت به کانادا در ارتباط باشید.

تغییر در هزینه‌های اقامت دائم 2024

افزایش کارمزدهای زیر، که برای دوره بین آوریل 2024 و مارس 2026 اعمال می‌شود، به شرح زیر اعمال می‌شود:

ProgramApplicantsCurrent fees (April 2022– March 2024)New fees
(April 2024–March 2026)
Business (federal and Quebec)Accompanying dependent child$230$260
Business (federal and Quebec)Accompanying spouse or common-law partner$850$950
Business (federal and Quebec)Principal applicant$1,625$1,810
Family reunification (spouses, partners and children; parents and grandparents; and other relatives)Sponsorship fee$75$85
Family reunification (spouses, partners and children; parents and grandparents; and other relatives)Sponsored child (principal applicant under 22 years old and not a spouse/partner)$75$85
Family reunification (spouses, partners and children; parents and grandparents; and other relatives)Accompanying dependent child$155$175
Family reunification (spouses, partners and children; parents and grandparents; and other relatives)Sponsored principal applicant$490$545
Family reunification (spouses, partners and children; parents and grandparents; and other relatives)Accompanying spouse or common-law partner$570$635
Federal Skilled Workers, Provincial Nominee Program, Quebec Skilled Workers, Atlantic Immigration Class and most economic pilots (Rural, Agri-Food)Accompanying dependent child$230$260
Federal Skilled Workers, Provincial Nominee Program, Quebec Skilled Workers, Atlantic Immigration Class and most economic pilots (Rural, Agri-Food)Principal applicant$850$950
Federal Skilled Workers, Provincial Nominee Program, Quebec Skilled Workers, Atlantic Immigration Class and most economic pilots (Rural, Agri-Food)Accompanying spouse or common-law partner$850$950
Humanitarian and compassionate consideration / Public policyAccompanying dependent child$155$175
Humanitarian and compassionate consideration / Public policyPrincipal applicant$570$635
Humanitarian and compassionate consideration / Public policyAccompanying spouse or common-law partner$570$635
Live-in Caregiver Program and caregivers pilots (Home Child Provider Pilot and Home Support Worker Pilot)Accompanying dependent child$155$175
Live-in Caregiver Program and caregivers pilots (Home Child Provider Pilot and Home Support Worker Pilot)Principal applicant$570$635
Live-in Caregiver Program and caregivers pilots (Home Child Provider Pilot and Home Support Worker Pilot)Accompanying spouse or common-law partner$570$635
Permit holdersPrincipal applicant$335$375
Protected personsAccompanying dependent child$155$175
Protected personsPrincipal applicant$570$635
Protected personsAccompanying spouse or common-law partner$570$635
Right of Permanent Residence FeePrincipal applicant and accompanying spouse or common-law partner$515$575

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *