فرم ارزیابی مهاجرت سرمایه گذاری

 

این برنامه ها جهت ارزیابی مسیر های جدید جهت جذب 90 هزار مهاجر جدید می باشد.

 

توجه :در حال حاضر ظرفیت برنامه فارغ‌التحصیلان کانادا و نیروی کار ضروری به اتمام رسیده است.

تمامی اطلاعات وارد شده توسط شما در این فرم محرمانه تلقی شده، فقط جهت بررسی امکان مهاجرت، مورد بررسی قرار می‌گیرد و در اختیار شرکت، سازمان یا فرد دیگری قرار نخواهد گرفت.
لطفا از صحت اطلاعات وارد شده در این فرم اطمینان حاصل کنید و تیم تیا مهاجرت را در ارئه خدمات مشاوره مناسب شرایط فعلی خود همیاری کنید.