LMIA

LMIA کانادا

LMIA کانادا که کلمه ی مخفف عبارت Labour Market Impact Assessment است، گزارشی رسمی و موثق است که سازمان کار و امور توسعه انسانی کانادا در پذیرش و یا رد پیشنهادهای شغلی ارائه شده از سمت کارفرمایان کانادایی به متقاضیان خارجی به منظور مهاجرت کاری به کانادا و اخذ ویزای کاری کانادا ارائه می دهد.

ارائه ی این گونه گزارشات نشان دهنده‌ی این است که فرد متقاضی خارجی مورد نظر کارفرما  که برای جایگاه شغلی خاصی انتخاب شده است، در صورت اضافه شدن به سیستم اقتصادی کانادا اثری کاملا خنثی و یا مثبت براقتصاد آن خواهد گذاشت.

اگر اثر ورود فرد متقاضی مهاجر به بازار کار کشور کانادا خنثی یا مثبت باشد، قطعا “سازمان کار و امور توسعه اجتماعی کانادا” با استخدام فرد مورد نظر موافقت خواهد نمود.

اما چنانچه استخدام فرد مذکور منتج به محرومیت فرصت شغلی یک کانادایی شود، در این صورت ESDC یا سازمان کار و امور توسعه اجتماعی کانادا با صدور LMIA  کانادا مخالفت خواهد کرد.

"LMIA " کانادا چیست؟

پیشنهادات شغلی معاف از LMIA کانادا کدامند؟

در بسیاری از موارد معمولاً کارفرماها برای تایید پیشنهادات شغلی شان از سوی دولت فدرال نیاز به (LMIA) دارند. اما در بعضی مشاغل مطابق با شرایط خاص نیازی به ارائه ی LMIA نیست. مواردی که کارفرما نیازی به LMIA برای پیشنهاد کاری خود به افراد ندارد عبارتند از:

  • فرد، حداقل یک سال به صورت کار نیمه وقت برای کارفرمای خود کار کرده باشد.
  • فرد، حداقل یک سال به صورت کار نیمه وقت برای کارفرمای خود کار کرده باشد.
  • فرد، حداقل یک سال به صورت کار نیمه وقت برای کارفرمای خود کار کرده باشد.

     

متقاضی محترم، فرم شما با موفقیت ارسال شد. همکاران ما اطلاعات شما را ارزیابی، و در سریع ترین زمان ممکن با شما تماس خواهند گرفت.