فرم ارزیابی تحصیل در سوئد

متقاضی محترم، ضمن تشکر از تماس شما با مجموعه تیا، خواهشمند است جهت ارزیابی دقیق شرایط مهاجرتی شما نسبت به تکمیل دقیق پرسشنامهٔ زیر اقدام نمایید.

تمامی اطلاعات وارد شده توسط شما در این فرم محرمانه تلقی شده، فقط جهت بررسی امکان مهاجرت، مورد بررسی قرار می‌گیرد و در اختیار شرکت، سازمان یا فرد دیگری قرار نخواهد گرفت.
لطفا از صحت اطلاعات وارد شده در این فرم اطمینان حاصل کنید و تیم تیا مهاجرت را در ارئه خدمات مشاوره مناسب شرایط فعلی خود همیاری کنید.

متقاضی محترم، فرم شما با موفقیت ارسال شد. همکاران ما اطلاعات شما را ارزیابی، و در سریع ترین زمان ممکن با شما تماس خواهند گرفت.